Học ngành Công nghệ dệt, may (Công nghệ may) ra trường làm gì?

Học ngành Công nghệ dệt, may (Công nghệ may) ra trường làm gì?

Học ngành Công nghệ dệt, may (Công nghệ may) ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Công nghệ dệt, may (Công nghệ may) có thể làm việc ở nhiều bộ phận trong các công ty tập đoàn may mặc tùy theo trình độ và khả năng như:

  • Làm việc ở phòng thiết kế, phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu mẫu, phòng phát triễn mẫu

  • Đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, công tác chuẩn bị sản xuất

  • Quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh

  • Quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may, nhân viên quản lý đơn hàng

  • Lập kế hoạch sản xuất, kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm

  • Định mức giá cho sản phẩm

  • Tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành may

  • Dẫn dắt một bộ phận nhỏ: chuyển trưởng, may mẫu

  • Hoặc có thể mở nhà xưởng hoặc tiệm may cho bản thân

Để tự tin nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn này, song song với kiến thức chuyên ngành, việc trang bị thêm những kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm là một yêu cầu không thể thiếu đối với sinh viên ngành Công nghệ dệt, may (Công nghệ may). Ngoài ra, một số trường còn chú trọng đến việc trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết khác bên cạnh chương trình đào tạo chính khóa.

Thông tin từ website trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM